Stichting tot Hulpverlening

der Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid

Aankondigingen

Er zijn op dit moment geen aankondigingen

240px-Lymantria_dispar_caterpillar,_plakker_rupsBoeken van DMZ (Diaconale Maatschappelijke Zorg) waarin één of meer artikelen met betrekking tot psychische problemen is opgenomen. We plaatsen deze met toestemming van DMZ.


Naar besluit van de Generale Synode van 1989 werd een aantal Ethische handreikingen voor ambtsdragers uitgegeven, met waardevolle artikelen over onderwerpen die direct of indirect van toepassing zijn bij het pastoraat onder de doelgroep.

 

 

Kaft deel 1Deel 1: Ethische handreiking voor ambtsdragers

1. Ambtsdragers en ethische vragen   <link>

2. Ongehuwd blijven   <link>

3. Seksualiteit binnen het huwelijk   <link>

4. Bijbels verantwoorde gezinsvorming   <link>

5. Ongewilde kinderloosheid in het huwelijk   <link>

6. Adoptie   <link>

7. Huwelijksproblemen   <link>

8. Pastoraat en incest   <link>

9. Echtscheiding   <link>

 

Kaft deel 2Deel 2: Ethische handreiking voor ambtsdragers

1. Het pastorale gesprek bij ethische vragen   <link>

2. Prenataal onderzoek   <link>

5. Pastoraat bij het ouder worden   <link>

6. Pastoraat onder dementerende medemensen   <link>

7. Medische vragen rondom het levenseinde   <link>

8. Rondom het sterven ...    <link>

9. Suïcide: een einde aan je leven maken   <link>

 

Kaft deel 3Deel 3: Ethische handreiking voor ambtsdragers

1. Het Schriftberoep in de ethiek   <link>

4. Alcoholisme <link>

5. Occultisme   <link>

6. Alternatieve geneeskunde   <link>

7. Gezinnen met gehandicapte kinderen   <link>

8. Pastorale zorg rond homofiele gemeenteleden   <link>

9. Crematie, een alternatief voor begraven?   <link>

 


 

Verslagen van vroegere ambtsdragersconferenties

1989

1. Huwelijk en huwelijksontwrichting - ds C.J. Meeuse <link>

2. Huwelijksontwrichting - ds G.J. van Aalst <link>

3. Huwelijksontwrichting en kerkelijke tucht - ds M. Golverdingen <link>

 

1998

1. De heilige huwelijken staat - ds G.J. van Aalst <link>

2. Kerkrechtelijke aspecten bij echtscheiding - ds W. Silfhout <link>

3. Bijlage van prof J. Bruggen - God haat echtscheiding <link>

 

2001

1. Pastoraat en hulpverlening - ds A. Schreuder <link>

2. Hulpverlening en pastoraat - drs J.C. Houtman <link>

3. Pastoraat en hulpverlening - ds J. Schipper <link>

4. Christelijke hulpinstelling en pastoraat - J. Bloemendaal <link>

5. Vragenbeantwoording Barneveld <link>

6. Vragenbrantwoording Goes <link>

 

2004

1. Ambt en gesprek - ds C. Harinck <link>

2. Ambt en gesprek - ds W. Visscher <link>

3. Het ambtelijk gesprek in de praktijk - drs. P. Eikelboom <link>


© 2023 Stichting tot Hulpverlening der Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid

Realisatie: B-boom webhosting & webdesign