Stichting tot Hulpverlening

der Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid

Aankondigingen

Er zijn op dit moment geen aankondigingen


Wanneer we pas ambtsdrager geworden zijn, worden we geconfronteerd met veel nieuwe zaken.

Een apart aspect is het pastoraat onder gemeenteleden met een psychische problematiek. Hierbij is een bepaalde achtergrondkennis nuttig en zelfs onmisbaar.
Deze pagina geeft een overzichtje van enkele bronnen die hierbij nuttig kunnen zijn. Dezelfde bronnen (en meer) zijn ook elders op de website te vinden, via de secties in de linker menubalk.

OnderwerpBronOmschrijving
Psychische problematiek Link Een wat oudere maar zeer bruikbare lezing van H. van Groningen met een overzicht van ziektebeelden en hoe hier in een pastorale context mee omgegaan kan worden.
Eleos Link

Een beknopt overzicht van gangbare psychische problemen. Een apart aspect is het pastoraat onder de (doop) leden die 'psychisch' ziek zijn. Dit kan – mogelijk – ook invloed hebben op het geloofsleven.

Lezingen van ambtsdragersconferenties Link Relevant materiaal dat op ambtsdragerconferenties werd gepresenteerd.
(Contact)ambtsdragerbijeenkomsten Link Materiaal dat werd gepresenteerd op (contact)ambtsdrager- conferenties die door ons (Stichting Hulpverlening) werden georganiseerd
Afstudeerverslag pastoraal werker Link Afstudeerverslag G. van Veldhuisen, pastoraal werker in PS Zuid. In dit verslag worden verschillende aandachtspunten genoemd om het pastoraat onder deze doelgroep te bevorderen.

Pastoraal werker

De Particuliere Synode Zuid heeft via Stichting Hulpverlening een pastoraal werker in dienst, dhr G. van Veldhuisen.
Zijn primaire taak is bezoekwerk aan psychiatrische patienten in diverse tehuizen. Mensen die voor zijn bezoek in aanmerking kunnen komen, moeten via de kerkenraad worden aangemeld.

Contactambtsdrager

In vrijwel elke gemeente is een contactambtsdrager aangesteld, die zich wat toelegt op dit soort pastoraat. Wanneer er niemand is aangesteld, wordt deze taak aan de scriba toegekend. Berichtgeving van Stichting Hulpverlening vindt plaats aan de contactambtsdrager en de scriba. Belangstellende ambtsdragers kunnen ook op de verzendlijst opgenomen worden. Opgeven door middel van een e-mail aan het secretariaat. Wilt u dan aangeven van welke gemeente u ambtsdrager bent?

 

 


© 2023 Stichting tot Hulpverlening der Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid

Realisatie: B-boom webhosting & webdesign