Afdrukken

240px-Yponomeuta_cagnagella_1_beentreeLeesboeken waarin de strekking van hulp wordt aangeboden met name in psychische nood, ingedeeld in enkele categorieën.

 

Categorieën : 

Categorie 1: pastoraat – bezoeken- ouder worden 
Categorie 2: stoornissen – lichamelijke – psychische – ziekten
Categorie 3: moedeloosheid – depressie – vragen over het geloof
Categorie 4: huwelijk – seksualiteit – misbruik – schuld – vergeving
Categorie 5: christelijke levensstijl - genderneutraliteit

 

 

 


 

 

 Categorie 1: pastoraat – bezoeken – ouder worden 


 terug naar index

"Als thuisblijven moeilijk wordt" Gedachten over zorgen bij het ouder worden door Ds. L. Terlouw.

Uitgever: De Banier, Apeldoorn, jaar 2011, ISBN 978 90 336 30576.

 Dit boek (120 pagina's paperback) gaat in op de vraag 'hoelang kan vader of moeder nog thuis wonen'

Het is een praktisch boek voor ambtsdragers, ouderen en hun familie, de kerkelijke gemeente en degene die werkzaam zijn in bejaardenzorg en/of verpleeghuizen. Ds. Terlouw gaat niet alleen in op vragen rond de eventuele opname in een verzorgingstehuis, maar ook op vragen over de omgang met mensen van wie de gedachten minder worden. Hij geeft voorlichting hoe medisch gezien het proces verloopt, welke stadia zich bij dementie en bij de ziekte van Alzheimer voordoen: het bedreigde ik, het verdwaalde ik en het verzonken ik. Ook vragen rondom geloofsbeleving bij deze patiënten komen aan de orde. Heel eerlijk schrijft ds. Terlouw over het sterven en gaat daarbij vragen  rondom een begrafenis niet uit de weg.

Het boekje bevat veel praktische informatie.

_________________________________________________________________________________________________________________

 terug naar index

"Omgaan met dementie" In gesprek blijven met, ds. J. Belder

Uitgever: De Banier, 146 blz. , ISBN -------------------- €12,95

In gesprek blijven als een dierbare dementie krijgt. Ds. J. Belder heeft zijn ervaringen met dit ziektebeeld op papier gezet, wat heeft geresulteerd in het boekje "Omgaan met dementie".

Citaat Dr. Teeuw in een recensie van het boek in de rd: Praktische en pastorale adviezen wisslen elkaar af in het boekje. De indeling van het boekje volgt het proces van de ziekte. In het eerste deel beschrijft ds. Belder de voortekenen en de beginfase, daarna de ziekte in een gevorderd stadium en tenslotte - het derde deel - het eindstadium.

Het feit dat dementie zo vaak voorkomt, betekent ook dat we allemaal wel eens met de complexiteit van dit ziektebeeld zijn geconfronteerd. Dan kan het boekje de lezer nutige en praktische informatie geven.

_______________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

"Ken je me nog?" Hoe het proces van dementie verloopt, Willem Brouwer

Uitgever: De Brouwerij; 191 blz. , ISBN 978 9083 1145 07 €20,00

'Ken je me nog' is een op zichzelf staand boek wat een vervolg is op 'Gooi me niet weg'. Willem Brouwer beschreef hoe zijn vrouw Tineke na hun beider pensionering de eerste symtonen van dementie ging vertonen. In beide boeken wordt door de auteur een beeld geschetst van de geleidelijke overgang van een actieve echtgenote naar iemand met diepe dementie.

Bij de aankondiging in de rd. krant waren de vragen van de schrijver in de referentie: 'Waar denkt ze aan? Kent ze me nog? Is ze gelukkig? Deze vragen hielden Willem Brouwer bezig bij het zorgen voor zijn vrouw, die aan dementie leed. Hij zegt: ,,Laten we het niet hebben over euthanasie bij mensen met deze ziekte, maar over een zo goed mogelijk zorg voor hen."

______________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

"Vreugde voor verdriet" Rouwen om een geliefde met dementie, Ira Stam

Uitgever: Scholten Uitgeverij; 135 blz. , ISBN 978 9492 9598 74 €14,95

Leren van Job bij rouw om dementie, Rouwen om een geliefde tijdens diens leven. Naasten van mensen met dementie weten wat dit is.

Op de achterzijde van het boek - Vreugde voor verdriet - wordt een korte samenvatting gedaan wat dementie inhoud. Bij de ziekte dementie raken de hersenen in verval. Het proces eindigt met het uitvallen van steeds meer hersenfuncties. De meeste mensen met dementie bereiken dit eindstadium echter niet, doordat ze overlijden aan andere ouderdomsziekten. Dementie verandert ook iemands persoonlijkheid en/of gedrag. Naasten van iemand met dementie gaan als gevolg van deze persoonlijkheids- of gedragsverandering van hun geliefde door een rouwproces.

In Vreugde voor verdriet vertelt de auteur over haar rouwproces om haar moeder met dementie. Ze schrijft over verlies omgaan met verlies, lijden, overgave, verdriet, gemis en aanvaarding. Haar vertrekpunt is de vreugde van en haar geloof in God. God geeft vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Het boek heeft meerdere verhalen, maar elk verhaal is uniek en laat hun kwetsbaarheid zien, maar ook hoe hun geloof in God hen kracht, moed en troost geeft.

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

Woorden van wijsheid. Deel 6 uit de serie Woorden van Wijsheid voor zieken , Ds. A.Schot. (2016)

Uitgeverij de Banier Bestel op www.debanier.nl/zieken of via de boekhandel.

Zieken zijn zelf vaak verlegen om woorden van wijsheid. De familie, die hen in liefde omringt, weet soms ook geen gepaste woorden (meer) te vinden. En ziekenbezoekers of ambtsdragers zien dikwijls op tegen een gesprek, omdat ze ervaren hoe arm mensenwoorden zijn. Woorden van wijsheid voor zieken is zowel bestemd voor hen die ziek zijn áls voor degenen die hen omringen. Er worden woorden aangereikt uit het Boek van de opperste Wijsheid. Zijn bewogenheid met zieken klinkt door in deze handreiking.


terug naar index

VAN HART TOT HART J.H. Mauritz en Ds. L. Terlouw uit de serie "Pastoraal bekeken"

Uitgever Den Hertog, Houten (2016)

Predikanten, ouderlingen, diakenen, pastoraalwerkers, geestelijk verzorgers: wekelijks voeren zij nogal wat gesprekken. Maar wat maakt een gesprek tot een pastoraal gesprek? En: welke vaardigheden zijn daarvoor nodig?

Op vragen als deze gaat "Van hart tot hart" uitvoerig in. Ds. Terlouw: "Het gaat erom dat je omziet en luistert naar degene die je bezoekt, in zijn of haar omstandigheden, in zorgen en zegeningen. En dat je tijdens zo'n gesprek zoekt naar wat Gods Woord in déze situatie te zeggen heeft. Laat het Bijbelgedeelte aan het slot opkomen uit het bezoek, bedenk dat niet van te voren al. En: zoek in voor- en tegenspoed samen Gods aangezicht in het gebed".


terug naar index

Het goede levenseinde in casussen: Auteurs : Theo Boer, Bart Cusveller, Bart Koopman en Dirk Jan Bakker.

Uitgever Bohn l Stafleu l Van Loghum, ISBN 13: 978 9036819404; prijs €24,95 

Onder leiding van het dr. G.A. Lindeboom Instituut is onderzoek gedaan naar wat de zorg in de laatste levensfase geslaagd maakt in de beleving van patiënten, hun naasten en hun zorgverleners. Literatuurstudie is in deze studie de belangrijkste component voor de context en het theoretische kader. Maar omdat het gaat om de beleving van patiënten, diens naasten en hun zorgverleners hebben de onderzoekers gewerkt met veel casussen.

Theorie en praktijk worden evenwichtig gebruikt. Daarmee is het praktisch en onderbouwd. Het leest als een studieboek. Er wordt niet gesproken over een God die het leven bestuurt.

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

De vijf talen van troost: Auteur : Huub Buijssen.

Uitgever: Spectrum, ISBN 13: 978 9000378029; vorm: Paperback, prijs €21,99

Onderwerpen die in het boek aan de orde komen zijn: Omgaan met dood en verlies, Psychologie: emoties, Zelfhulp, persoonlijke ontwikkeling en praktisch advies.

Hoe troost je iemand die een geliefde heeft verloren? De schrijver Huub Buijssen reikt met zijn nieuwe boek "De vijf talen van troost" handvatten aan om naasten te steunen bij verlies. Hij ziet daarbij verbanden tussen liefde en rouw: ,,Het zijn twee kanten van dezelfde medaille".  

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

'PAPPA'S ROUWEN OOK': Auteur : Bjorn Visser.

Uitgever: Stichting Rouwkost, ISBN 13: 978 9090 3600 27; vorm: Paperback, prijs €24,95

'Pappa's rouwen ook' is dat ene boek dat je moet lezen als je een kind hebt verloren, of als je betrokken bent bij een vader die een kind verloor. Dit boek getuigt van de pijnlijke weg van moedige mannen die het ondraaglijke leren dragen. Dit boek is een boek over rouw, én het is een boek over leiderschap. Over mannen die, met vallen en opstaan, weer invloed nemen over hun leven. 

Dit boek biedt een inkijkje in het rouwende vaderhart. Het boek heeft als inhoud dat er 12 vaders spreken over het verlies van hun kinderen.

________________________________________________________________________________________________________________ 

Categorie 2: stoornissen – lichamelijke – psychische – ziekten


terug naar index

 "Handboek pastoraat bij psychische problemen" Door: Hanneke Schaap-Jonker. ISBN 978 904 3534 260

Uitgever: Boekencentrum 192 blz. €18,99 --- jaar 2020

,,Luister en kom niet gelijk met oplossingen"

Wat zeg je als ambtsdrager of pastoraal medewerker tegen iemand die worstelt met psychische klachten en geen uitweg meer ziet? In een nieuw handboek geven deskundigen advies voor goed pastoraat bij psychische problemen.

Voor een pastoraal medewerker die niet eerder te maken kreeg met ziekten als een depressie, kan het moeilijk zijn de juiste woorden te vinden om iemand steun te geven. In het nieuw verschenen handboek geven tweeëntwintig psychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers daarom uitleg over de meest voorkomende psychische ziekten, welke invloed deze hebben op het geloof en hoe stoornissen doorwerken in het pastorale contact. Goed pastoraat heeft ook te maken met begrenzing.

Een psychische ziekte kan invloed hebben op het geestelijk leven, en andersom. Als ambtsdrager of pastoraal medewerker is het volgens Schaap belangrijk om onderscheid te maken tussen psychische problematiek en het theologische stuk: het geloof en de relatie met God. Die twee beïnvloeden elkaar en in de beleving kun je ze vaak moeilijk scheiden, maar ze zijn niet hetzelfde en ze staan ook niet op gelijk niveau.

Het is de wens van prof. dr. Schaap dat er in de toekomst nog meer samenwerking kan ontstaan tussen het pastoraat en de psychologische hulpverlening. Een boek met veel praktische informatie!


terug naar index

 "Fijn dat je me begrijpt!" Door A. Brouwer- Otterspeer. Wederzijds begrip bij psychische zorgen.

ISBN 9789033609893

Mevr. A.Brouwer-Otterspeer van Psychologenpraktijk Brouwer geeft op eenvoudige, praktische wijze inzicht in afwijkend gedrag. Met behulp van praktische tips maakt mevr. Brouwer in dit boekje helder hoe het leven van mensen met afwijkend gedrag aangenamer kan worden en wat de omgeving daarvan merkt.

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

"Omgaan met angst" Door A. Brouwer- Otterspeer.  Hoe angst beheersbaar kan worden.

ISBN 9789462781993

Veel mensen hebben last van angst. Sommigen 'lijden' er zelfs onder. Angst kan zich richten op allerlei dingen van het leven. Het belemmert mensen in het functioneren. De meeste mensen die lange tijd gevoelens van angst hebben, gaan daar niet goed mee om en houden die gevoelens in stand.

Dit boek beschrijft diverse vormen van angst en geeft een aantal adviezen en handreikingen over hoe mensen van angsten af kunnen komen. Of in een aantal gevallen kan het de angst verminderen, zodat de lijdensdruk wordt verlicht. Door verdwijnen of verminderen van angst kunnen activiteiten uit het gewone leven, die door de angst werden belemmerd, weer worden opgepakt. 

Er worden in dit boek veel voorbeelden gebruikt om situaties die angst veroorzaken te verduidelijken.


terug naar index 

REDDER GEZOCHT. Borderline binnen de christelijke gemeente, Carola van der Kruk-de Boer. (2015)

uitgeverij Brevier, Kampen, 2015; ISBN 978 94 9158 355 1; 111 blz.; €12,50

Bordeline is een psychiatrische stoornis die staat voor instabiliteit, moeite met relaties, een negatief zelfbeeld, gevoelens van leegte en eenzaamheid, stemmingswisselingen en heftige emotionele uitbarstingen.

Wanneer wij - in het pastoraat - op onze weg te maken krijgen met iemand die een persoonlijkheidsstoornis Borderline heeft dan kan de vraag zijn: wat moet ik hiermee? Maar ook: Wat wil ik vanuit het pastoraat wel of niet oppakken? Waar liggen mijn grenzen? Welke taak heb ik vanuit het pastoraat naast de professionele hulpverlening? En hoe ga ik in op zingevingsvragen waar de pastorant zo mee kan worstelen? Durf ik met hem of haar de diepte in te gaan, mee te leven als men mij traumatische ervaringen toevertrouwt? Durf ik naar mijn eigen kwetsbaarheid te kijken en kan ik ondertussen ook een professionele afstand bewaren?

In het boekje wil de schrijver vanuit deze invalshoek bagage mee geven. Vanuit een professionele-pastorale invalshoek biedt ze veel. 


terug naar index

"Twee gezichten. Psychologische en pastorale handreiking bij narcisme" Maarten van Dijk en Jantine den Uijl-van Loon;

Uitgever De Banier, Apeldoorn, 2016 ISBN 978 94 6278 9425; 89 blz.; €9.95.

Het boekje "Twee gezichten. Psychologische en pastorale handreiking bij Narcisme" biedt handvaten om misschien verder te kunnen en om te stimuleren hulp te zoeken. Het wil een helpende hand bieden aan partners, kinderen, werkgevers en ambtsdragers en allen die met narcisme te maken hebben of krijgen. Ook voor hen die vermoeden dat zij zélf narcistisch gedrag vertonen, biedt dit boekje een handreiking.

Het boekje geeft informatie over de problemen rondom het leven met narcisme vanuit Bijbels perspectief. 


terug naar index

Eenzame vrouwen. Over autisme en relaties Ben Zijl

Uitgever De Banier, Apeldoorn, 2016; ISBN 978 94 627 8878 7; 196 blz.; €12,95.

Het boek is een eerste hulp bij autisme. Het geeft een gezicht aan de eenzame strijd die de vrouw van een partner met autisme doormaakt.

"Het boek geeft heldere informatie over autisme. In de eerste hoofdstukken legt de schrijver uit wat autisme is en welke beperkingen het meebrengt. De focus ligt vooral bij huwelijksrelaties. Omdat autisme bij mannen veel meer voorkomt dan bij vrouwen richt de schrijver zich vooral op de eenzame worsteling die de vrouw van een man met autisme doormaakt. Het is een helder boek dat voor iedereen die zelf of in de omgeving met autisme te maken heeft, waardevolle informatie biedt. Het roept vooral op om werk te maken voor het christelijk huwelijk, ook als daarin sprake is van autisme. Dat is een boodschap die in de samenleving en in de kerk allerminst overbodig is".(einde citaat E.J. Verbruggen)

________________________________________________________________________________________________________________ 

terug naar index

Wat als je kind 'anders' is. Deborah Reber

Een boek voor ouders van een kind wat anders is door bv. autisme, ADHD,OCD of hoogbegaaft 

Uitgever: Spectrum, 2019; ISBN 978 9000 3674 81; 304 blz.; €22,99.

Het is een realistische steun in de rug voor ouders van kinderen die 'anders' denken. Het is positief geschreven met ervarings verhalen en informatie van experts.

Reber richt zich in haar boek op kinderen die gemiddeld of bovengemiddeld intelligent zijn. Niet vreemd, want juist autisten en ADHD' ers blinken vaak op één of meerdere gebieden uit. Dus we moeten het niet zien als een gebrek, maar juist bieden deze kwaliteiten ook kansen! Dus niet langer strijden tegen wie je kind is, maar accepteren! Dat scheelt een hoop stress daar is iedereen mee gebaat. Het kost wel tijd als dus de recensie van Reenen-Hak in het rd.

De opvoedkundige Deborah Reber, met haar vertienjarige hoogbegaafde autistische zoon, adviseert over veel onderwerpen, nuttig voor ouders die op zoek zijn naar begrip en begeleiding van kinderen die 'anders' zijn. Het is een unieke en helder geschreven publicatie met een totaal andere visie op het omgaan en opvoeden van bijzondere kinderen die nagenoeg alle publicaties op dit gebied overstijgt. (aldus de recensie van drs. Ben Daeter)

_______________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

Durf te gaan! " Leven met hooggevoeligheid als talent"   Marion Lutke:

Uitgever: Royal Jongbloed;  Aug. 2019 ISBN 978 94 928 31224; prijs  €14,95.

Veel zaken die in het boek aan de orde komen leveren ook bij niet hooggevoelige mensen herkenning op. Iedereen heeft immers gevoel, het verschil is de intensiteit. Elk mens heeft gedachten, maar er is een groot verschil tussen een stroom en een storm van gedachten. God heeft sommige mensen geschapen met hooggevoeligheid. (aldus de recensie in de rd. krant)

Niet minder dan 15 tot 20 % van de mensen is gevoelig voor prikkels en beleven de wereld intens. 

"Durft te gaan!" heeft de opzet van een zelf hulpboek, compleet met tips, opdrachten en een test die het verschil tussen een rustzoeker en een spanningzoeker aan het licht brengt. Het boek geschreven door Marion Lutke heeft een verschil, naast alle andere boeken die reeds over dit onderwerp zijn geschreven, dat dit het eerste christelijke  boek over dit onderwerp is.

________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

Hooggevoelig. Wat nu?,   Mirjam Bogerd;

Uitgever: Kok Boekencentrum;  ISBN 978 90 435 33 331; 128 blz. prijs  €14,99.

Hooggevoelig in een turbulente tijd. Drie essentiële sleutels voor energie & ontspanning. 

Het boek wordt in het rd. aangekondigd met de volgende tekst:

'De een ziet hooggevoeligheid als hip, de ander als een hype. Blijft staan dat er een probleem is, zeker in onze prikkelrijke, prestatiegerichte maatschappij. Ervaringsdeskundige Mirjam Bogerd schreef een zelfhulpboek.' Eigenlijk is dit boek een handleiding voor persoonlijk leiderschap, zegt ze in haar boek. Maar dan wel in het bijzonder voor hooggevoelige mensen. 

'In dit boek reikt ze drie handvatten aan die hooggevoeligen de dagen door moeten tillen. Zelfkennis, zelfzorg en zelfcompassie kunnen het leven een stuk eenvoudiger maken en dat zal waarschijnlijk in een trager tempo zijn'.

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

Dyslexie als kans,    Brock en Fernette Eide;

Uitgever: Maven Publishing;  April 2019, ISBN 978 9492 4936 82; 320 blz. prijs  €14,50.

Citaat aankondiging en recensie in het rd. door J. van Reenen-Hak: " Dyslexie als kans" is een feest om te lezen. Tenminste, voor personen die daar goed in zijn. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het taalgebruik nou niet echt makkelijk is, wat voor de doelgroep wellicht een haast onneembare  hobbel oplevert zich deze informatie eigen te maken. 

Enkele citaten uit een verdere aanbeveling: "Het baanbrekende boek is geschreven door twee neurowetenschappers die jarenlang onderzoek hebben gedaan naar dyslexie. Ze laten zien hoe dyslecten cognatieve eiegenschappen hebben die juist vele kansen kunnen bieden. Hoe hersenen simpelweg anders zijn gestructureerd waardoor ze niet alleen het geschreven woord anders waarnemen, maar ook een heel ander ruimtelijk inzicht hebben, bijzondere verbanden kunnen leggen die anderen missen, de wereld in verhalen kunnen begrijpen en superactief zijn.

De auteurs beschrijven tevens welke beroepen passen bij dyslecten en hoe je duidelijk krijgt wat precies je sterke punten zijn.

Een boek voor ouders, onderwijzers, werkgevers en dyslecten zelf natuurlijk."

________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

Vals Alarm. Psychologie: Vals Alarm, leven met een dwangstoornis, Menno Oosterhoff; 

Uitgever Lucht, Hilversum, 2017; ISBN 978 94 9172 968 3; 367 blz;

"De laatste jaren is er toenemende aandacht voor mensen met een dwangstoornis. Wie hier niet mee bekend is kan zich niet voorstellen hoe zwaar het leven van deze mensen is.

Mensen met een dwangstoornis die op zoek zijn naar goede informatie en ook behoefte hebben aan erkenning, kunnen terecht bij het nieuwste boek van psychiater Menno Oosterhoff: Vals alarm. Oosterhoff is een deskundige die precies weet te verwoorden wat dwang  patiënten elke dag meemaken. Oosterhoff is naast dat hij psychiater is ook ervaringsdeskundige. Al meer dan 40 jaar lijdt hij er zelf aan. Hij heeft nu een openhartig boek hierover geschreven waarin hij niet alleen veel achtergrond informatie over de stoornis geeft, maar ook een overvloed aan sprekende praktijkvoorbeelden te berde brengt". (einde citaat Kees Roest in de bespreking van het boek in het Rd.) 


terug naar index

"Over winnen" Een boek wat omschrijft wat een eetstoornis is en het herstel: Hilde Houweling

Uitgever De Brouwerij; €20,00 uitgekomen eind november 2018.

Hilde omschrijft in haar boek hoe zij van een eetstoornis uit een diep dal naar een volledige herstelling toe groeit. Was het eerst: " Als ik ging slapen was ik bang dat ik niet meer wakker zou worden" . Nu zegt zij: "De deur achter me is dicht, de weg die voor me ligt is lang, maar ik geloof in een volledig herstel." 

In de recensie van het boek in het rd. op 5 december 2018 schrijft Arien van Ginkel: " Hilde vertelt haar verhaal terwijl ze midden in het genezingsproces zit. Als je je kwetsbaarheid laat zien, kan daar misbruik van gemaakt worden. Dat weet ik . Maar ik geloof oprecht dat je krachtig bent als je kwetsbaar bent".  Een moed gever voor die er mee te maken heeft, en voor die er rondom staan.

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

"Opname van opzij"  opname van Gedichten: Marnix Niemeijer

Uitgever: Brandaan, Hilversum, 2017; ISBN 978 94 6005 0381; 16 blz. €12.95.

Psalmen lezen in een psychose. In deze bundel reflecteert Niemeijer met acht gedichten op de periodes dat zijn dochter Rieke leed aan een psychose. In de aankondiging in het rd. staat o.a. ,,Een psychiater zei dat wanneer je langdurig psychotisch bent je hersenen als het ware doorbranden, zoals bij een motor die te veel toeren maakt. Dat kost enorm veel energie".

Een boekje wat ons laat zien dat ook in 'zwaar weer' genezing mogelijk is.

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

"In goede handen"  Handboek over autisme voor ambtsdragers: Bart-Jan Noorlander

Uitgever: Helpende Handen (verkoop De Kandelaar); ISBN 978 90331 30366; 134 blz. €11.50.

Autisme is niet alleen in de maatschappij om ons heen een groeiend probleem, maar ook in de reformatorische gezindte. Het boek geschreven door Bart-Jan Noorlander consulent van Helpende Handen gaat in op de godsdienstige vorming van kinderen en jongeren met een vorm van autisme. Het boek bied hulp voor mensen met een beperking en hun familie.

Het is belangrijk dat ambtsdragers een relatie ontwikkelen met jongeren met autisme. Ook in het doen van huisbezoek in een gezin met autisme is een goede voorbereiding noodzakelijk. Catechisatie, jeugdwerk en pastoraat worden besproken. Een aparte kerkdienst is niet direct noodzakelijk aldus Noorlander. Wel worden er een aantal praktische mogelijkheden tot hulp in het boek aangereikt. Een praktisch boek met name aan te bevelen voor ambtsdragers.

Het doel moet zijn zodat jongeren met autisme in gezin en kerk mogen ervaren dat ze in goede handen zijn.

________________________________________________________________________________________________________________ 

terug naar index

Autisme en geloven. Sharon Heger-Bijnagte, Inge van Hell-van Dijke en Bart-Jan Noorlander

Een boek van Helpende Handen en een brouchure. 

Uitgever: Helpende Handen; 2019; 56 blz.; €5,00.

Het boek Autisme en geloven is door Helpende Handen uitgegeven. Het doel is gelijk aan onderstaande wat van de brouchure staat geschreven. 

Speciaal voor ambtsdragers ontwikkelden medewerkers van Helpende Handen een brouchure over autisme. Daarin komen thema's aan bod als in het boekje "Autisme en geloven".

Ouderlingen, diakenen en (aankomend) predikanten krijgen praktische handvaten in hun omgang met gemeenteleden met autisme. Bijvoorbeeld vooraf aangeven hoe laat een pastoraal gesprek afgesloten wordt of bij het gebruik van beeldspraak aangeven dat het niet letterlijk bedoeld wordt. De auteurs stippen in de brouchure kort de rol aan die autisme binnen het gezin kan spelen, wanneer een van de ouders het heeft. Elk thema wordt afgesloten met een serie gespreksvragen, waar onderling het gesprek over gevoerd kan worden.

Deze brouchure voor ambtsdragers is ook uitgegeven bij Helpende Handen; 40 blz.

___________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

 "Anders voelen, anders geloven" Door: Hanneke Schaap-Jonker & Gert van den Brink. ISBN 978 904 3538 442

Uitgever: Kok Boekencentrum Utrecht 128 blz. €16,99 --- jaar 2022

,,Over autisme en geloofservaring"

Een essentieel boek over de geloofservaring van mensen met autisme.

In de aankonding van het boek staat onderstaande recensie cursief geschreven: 

Anders voelen , anders geloven van Hanneke Schaap-Jonker en Gert van den Brink is een psychisch-pastoraal boek voor mensen met autisme met betrekking tot hun geloofsbeleving, en hun naasten. Veel mensen met psychische problemen worstelen met hun geloof: 'Is het wel echt?' 'Kan ik wel geloven met mijn probleem?' Ook mensen met autisme kunnen last hebben van deze vragen. Autisme heeft invloed op relaties, communicatie, waarneming en gedrag. En dus ook op geloven en relatie met God. Naast ervaringsverhalen en uitleg over de verbanden tussen autisme en geloofsbeleving gaan de auteurs in op wat Maarten Luther schreef over geloof en genade. De reformatie blijkt verrassend behulpzaam voor mensen met autisme en hun omgeving.

_______________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

"WAAROM KAN IK NIET GEWOON GELUKKIG ZIJN ?" meekijken in de spreekkamer van de psychiater: auteur: Esther van Fenema

Uitgever: Prometheus; ISBN 978 90446 41431; 102 blz. €8.99.

Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn?

We hebben allemaal wel eens tijdelijk last van psychische klachten, maar als ze langer aanhouden kunnen ze ons leven te veel beïnvloeden. Dan kan de psychiater helpen. Want ook al lijkt elk probleem uniek, toch zijn er herkenbare patronen. Een goed psychiater (of psycholoog) verstaat de kunst om die te herkennen, te ontdekken hoe ze ontstaan en advies te geven hoe ermee om te gaan.

In het waarom kan ik niet gelukkig zijn? laat Esther van Fenema de lezer meekijken in haar spreekkamer, maar ook in haar eigen hoofd.       Wij zijn getuige - in het boek - van haar gesprekken met patiënten die worstelen met veelal herkenbare problemen. Ook laat Van Fenema ons delen in haar gesprekstechnieken: wat denkt ze en waarom reageert ze zoals ze doet?  De patiënten die de revue passeren zijn fictief maar gebaseerd op een groot aantal praktijkgevallen van mensen zoals jij en ik, die het eigenlijk best redelijk voor elkaar hebben, maar toch niet echt gelukkig zijn.

Esther van Fenema werkte ruim tien jaar al spsychiater in het Leids Universitair Medisch Centrum. Mometeel heeft ze een vrijgevestigde praktijk en werkt ze in de ggz bij de crisisdienst.Categorie 3: moedeloosheid – depressie – vragen over het geloof


terug naar index

"Niets moet, alles mag. Praktische handleiding voor gezond denken en zelfvertrouwen" door Kees Roest. ISBN 9789023904830.

Hoe mensen op situaties reageren wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe zij tegen het leven aankijken. En hoe je meer grip kunt krijgen op hoe je tegen het leven aankijkt, wordt onder meer geleerd in de Rationeel-Emotieve Therapie van de Amerikaanse psychotherapeut Albert Ellis. De auteur van dit boekwerkje is klinisch-psycholoog. Hij gebruikt de benadering van Ellis vooral om mensen zover te krijgen dat ze minder van zichzelf moeten. Anders dan de titel van het boek suggereert zijn er wel degelijk volgens de auteur ook gezonde vormen van 'moeten', maar het gaat het om het bestrijden van perfectionisme, het altijd aardig gevonden moeten worden, er niet tegen kunnen als mensen fouten maken of dat iets anders loopt dan verwacht en het uit de weg gaan van lastige problemen. Een en ander wordt omlijst met vele kleine voorbeelden, tips en korte oefeningen. 


terug naar index

"Grenzen. Wanneer zeg ik ja, wanneer zeg ik nee. Hoe bepaal ik mijn grenzen?" door Dr. Henry Cloud en Dr. John Townsend. ISBN 9789076193014

Hebt u uw leven niet meer in de hand. Buiten mensen u uit. Vindt u het moeilijk om nee te zeggen? Bent u vanwege niet verhoorde gebeden teleurgesteld in God? Voor een gezinde, evenwichtige levensstijl is het belangrijk duidelijke grenzen te hebben. Een grens is een persoonlijke eigendomslijn die aangeeft voor welke zaken wij verantwoordelijk zijn. Met andere woorden; grenzen definiëren wie we wel en wie we niet zijn. Grenzen hebben invloed op alle terreinen van ons leven:

* Lichaamsgrenzen helpen ons aan te geven wie ons mogen aanraken en onder welke omstandigheden zij dit mogen.
* Mentale grenzen geven ons de vrijheid onze eigen gedachten en meningen te hebben.
* Emotionele grenzen helpen ons met onze eigen emoties om te gaan en los te maken van schadelijke, manipulatieve emoties van anderen.
* Geestelijke grenzen helpen ons Gods wil te onderscheiden van die van ons en geven ons een hernieuwd ontzag voor onze Schepper.

Vaak zijn Christenen er zo op gericht liefhebbend en onzelfzuchtig te zijn dat ze hun eigen grenzen en beperkingen vergeten. Zodra ze met hun eigen gebrek aan grenzen worden geconfronteerd, vragen ze: Kan ik grenzen stellen en nog steeds een liefhebbend persoon zijn? Wat zijn rechtmatige grenzen? En al iemand nou overstuur raakt of gekwetst wordt door mijn grenzen? Hoe reageer ik als iemand mijn tijd, liefde, energie of geld wil? Zijn grenzen niet egoïstisch? Waarom voel ik me schuldig of bang als ik overweeg grenzen te stellen?


terug naar index

"Ik wou dat ik kón geloven" door Drs. W.G. Rietkerk

Dit boek gaat zoals de achterkant dit vermeldt over "de hindernissen bij de start en bij de voortgang van het geloof..... de oorzaken daarvan liggen meestal in een onderwaardering van het gevoelsleven. De schrijver pleit voor meer eenheid tussen denken en voelen, waardoor we meer inzicht krijgen in onverwerkte angsten en verdriet die het geloof kunnen belemmeren." Ds. W. Rietkerk is Nederlands Gereformeerd predikant. Het boekje bevat veel praktische informatie.


terug naar index

"Moed houden" ds. P. van Ruitenburg. uitg. Den Hertog - Houten; ISBN 97890 331 2596 6; 69 pag. € 9.90.

In het "Woord vooraf" stelt de auteur dat er op z'n minst drie soorten redenen zijn waarom mensen de moed verliezen; ons leven is moeilijk, onze toekomst is donker, of God is weg. In 32 stukjes geeft de auteur voorbeelden van mensen die, terecht of onterecht, moedeloos waren. Bij enkele van die voorbeelden wordt in dit boekje stilgestaan.


terug naar index

 "Genezing voor de ziel". 

Pastorale adviezen van de puriteinen, Mark Deckard. Uitgeverij De Groot Goudriaan, 2011; 240 pagina's €24,90.

Het boek is geschreven door de Amerikaan Mark Deckard, als christen-counselor. Hij gaat in dit boek na wat de puriteinen uit de zeventiende eeuw te zeggen hebben over psychologische en pastorale thema's, zoals verslaving, overspel, angst, onenigheid, relatieproblemen en geestelijke strijd.

Hun gedachtegoed wordt toegepast op pastorale vraagstukken van deze tijd. Hoe praktisch dit boek ook is, laat niemand denken dat het een medicijnkast is met poeders en pillen voor alles wat een mens bezwaren kan. Daarvoor is de realiteit per definitie te weerbarstig. Maar dit boek kan wel helpen om in de duisternis van het menselijk gemoed enig bijbels licht te ontsteken. (einde citaat uit recensie J.van 't Hul)

terug naar index

Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit. D. Maryn Lloyd-Jones

Uitgeverij De Banier, 2014 ISBN 9789033609985; €19,95 

De bekende Engelse prediker D.M. Lloyd-Jones (1899-1981) heeft veel titels op zijn naam staan. Voordat hij predikant werd werkte hij als arts. Dat is merkbaar in zijn boeken, waarin hij de Bijbel naspreekt, maar ook op voortreffelijke wijze de menselijke geest weet te peilen. In zijn boek maakt Lloyd-Jones duidelijk dat geestelijke depressiviteit veel voorkomt. Nergens geeft Lloyd-Jones in één volzin een definitie van dit probleem. Maar al lezend wordt duidelijk dat hij hieronder een ingezonken en neergebogen geloofsleven verstaat. Volgens Lloyd-Jones komt geestelijke depressiviteit voor bij diegene die wel geestelijk leven kennen, maar er niet naar leven. Op een pastorale toon bespreekt Lloyd-Jones deze problematiek. Aan de hand van diverse Bijbelse voorbeelden laat hij zien hoe de Heere Zijn kinderen wist te vinden temidden van hun neerslachtigheid. Tegelijk wordt deze 'geestelijke depressie nergens goed gepraat, hij hanteert het zwaard van het Woord om te wijzen op het gevaarlijke en ongelovige van geestelijke depressiviteit. Steeds wordt de weg omhoog gewezen: "Hoop op God, Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God." (einde citaat aankondiging uit DE Vluchtheuvel nr. 1 2015)


terug naar index

Spurgeons depressie Realistische hoop in dondere dagen, Auteur Zack Eswine (2016)

Paperback, 158 pagina's €14,95, e-book €11,49

De bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon worstelde vaak met depressieve gevoelens. Hij wist echter zijn zwaarmoedigheid een plaats te geven in het kader van de christelijke hoop. Daardoor ontworstelde hij zich aan zijn sombere gedachten. 'Een blik op het kruis van Christus maakt de donkere nacht licht en geeft verademing', schreef hij eens. De ervaringen van Spurgeon kunnen mensen die zelf lijden aan depressiviteit moed geven. Wat deze prediker in de duisternis van zijn persoonlijk leven ontdekte over Jezus, kan voor ons een licht zijn in onze duisternis.

De auteur van dit boek heeft tijdens een periode van grote neerslachtigheid zelf ervaren hoe verrijkend de geschiedenis van Spurgeon is.


terug naar index

Karakter of geloof H. van Groningen

Uitgever Den Hertog, Houten, 2016; ISBN 978 90 3312 734 2; 107 blz.; € 11,50.

"Karakter of geloof"? behandelt thema's zoals:'" wie ben ik eigenlijk?" en "karakters en geloofsbeleving".

De relatie tussen geloof en karakter(trekken) kan ingewikkeld zijn. Het is ook boeiend om over deze zaken na te denken. Dat laatste doet H. van Groningen. Hij is direkteur van Stichting De Vluchtheuvel en ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Kapelle- Biezelinge.

Karakter of geloof? Dat lijkt misschien een tegenstelling. Terwijl karakter en geloof niet losstaan van elkaar. Een karakter bepaalt niet of iemand tot geloof komt, maar het kleurt wel de geloofsbeleving. Anderzijds vormt - misvormt volgens sommigen - geloof een karakter. Denk aan de geloofsbeleving binnen een gezin, in de prediking en binnen een gemeente. Of denk aan de invloed van ingrijpende ervaringen en alles wat je hoort, ziet of leest- of juist niet leest. Kan een karakter een sta-in de weg zijn voor het geloof? Of kan het er juist een positieve invloed op hebben? En ligt een karakter - als dat is gevormd - voor eens en voor altijd vast, of kan dat nog veranderen? En hoe dan? Op deze vragen gaat de auteur in. Praktisch en pastoraal getoonzet, geschreven vanuit de (ambtelijke) praktijk.

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

Verlangen naar Verbinding; Brené Brown  De moed om moeilijke momenten op te zoeken.

Uitgever Lev, Amsterdam 2018; ISBN 978 94 0050 968 9; 208 blz.; € 18,99.

In 2018 is de Nederlandse vertaling "verlangen naar verbinding" uitgekomen. Dat het thema veel mensen aanspreekt, is niet verwonderlijk; ruim 1 miljoen Nederlanders kampen met eenzaamheid. Met het boek wordt er een onderwerp aangesneden dat veel mensen persoonlijk raakt.

De ondertitel van het boek ("Er echt bij horen en de moed om alleen te staan") geeft al iets weer van de koers die ze wijst in dit boek voor zelfontwikkeling. Het is geschreven vanuit de praktijk en persoonlijke ervaringen. 

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

Goed dat je er bent. Een realistische kijk op jezelf; Sarina Brons-van der Wekken.

Uitgever: Den Hertog ISBN 978 9033 1296 05; 224 blz. €18,50

In de de boekbespreking van het rd. schrijft ds. J. Belder het volgende hierover:

" Wie ben ik en wat moet ik? En dat laatste dan vooral van mezelf? Bij veel psychische klachten speelt het zelfbeeld een belangrijke rol. Ook onder mensen van christelijke huize."

Verder aldus ds. Belder: Waarom denk je positief of negatief over je zelf? Het boek heeft een intrigerende inhoud. Het is van de hand van gz-psycholoog Sarina Brons. Samen met de lezer denkt zij na over het beeld dat wij van onszelf hebben. Dat beeld is een optelsom van ,, het geheel van gedachten, ideeën en oordelen over jezelf". De ontdekkingsreis eindigt niet in een ziekelijke introspectie =(zelfbeschouwing), maar wel in een serieuze poging realistisch naar je zelf te kijken. Zelfwaarde en zelfvertrouwen staan niet los van het zelfbeeld. (einde citaat)

Het boek dat Brons schreef, biedt veel om over na te denken. Het is geen zelfhulp-boek maar reikt wel een ferme helpende hand bij het nadenken over het beeld dat we van onszelf en van anderen hebben.

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

" Wees niet bezorgd "; Ds. P. van Ruitenburg;

Uitgever: Den Hertog ISBN 9789033 1308 09; 139 blz. €14,90

In de Saambinder geeft ds. A.J. de Waard een recensie van het boek(je). Citaat: 'De besproken thema's in de uitgave "Wees niet bezorgd" zijn zeer toepasselijk als het gaat over de krommingen in het levenslot. Krommingen brengen de mens echter niet automatisch op de goede plaats voor de Heere; ze kunnen zelfs meer en meer verharden en van Hem afdrijven. Dat is ons mensenbestaan ten voeten uit.

De Heere kan krommingen echter wel gebruiken in het leven om de mens op de juiste plaats te brengen en dat heeft de auteur ook beoogd. Voor hen die de enige troost missen, zou deze uitgave tot jaloersheid kunnen wekken en dit onderschrijven we van harte. Dit boek zou ook een goed hulpmiddel kunnen zijn bij een dagsluiting voor mensen met psychishe noden, tot onderwijs, opscherpend of vertroostend, alles onder de zegen des Heeren

_________________________________________________________________________________________________________________

 Categorie 4: huwelijk – seksualiteit – misbruik – schuld – vergeving


terug naar index

Waarom trouwen? De publieke bevestiging van een relatie, Douwe J. Steensma;

uitg: Groen; ISBN 978 90 889 72676;188 blz. €19.50. (verschijningsdatum 2020)

Gefundeerd pleidooi voor het huwelijk.  

In de beschrijving op internet wordt het boek met onderstaande tekst aangekondigd:

Dit boek bespreekt de vraag waarom een levensverbintenis in het openbaar zou moeten worden bevestigd. Daarbij komen gegevens uit de Bijbel, en Bijbelse tijden en de (kerk)geschiedenis aan de orde. Het boek geeft een overzicht van de argumenten waarom een dergelijke bevestiging dienstbaar is aan mens en samenleving. Het schetst ook de achtergrond van het proces van deinsitutionalisering van het huwelijk en de opkomst van het geregistreerd partnerschap. Ook wordt ingegaan op de rol van de christelijke gemeente bij een bevestiging van een huwelijk of een partnerschap.

De schrijver dr. Douwe J. Steensma, docent ethiek aan de theologische Universiteit Apeldoorn, biedt een waardevolle handreiking in zijn publicatie "Waarom trouwen" dit om enige orde te scheppen in de bestaande verwarring van huwelijk en partnerschap. Zijn boek is een pleidooi voor het instituut van het huwelijk, omwille van mens en samenleving aldus de aankondiging van het boek in het rd.

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

terug naar index

"Vergeven, dat gaat zomaar niet" ds. A. Schreuder. uitg. De Banier, Apeldoorn, 2013; ISBN 978 90 336 04539;

124 blz. €15.95.

Gelijk ook wij vergeven...............

Moet je een ander altijd vergeven? Ook wanneer de dader geen schuld bekent of geen berouw toont? En wanneer als je slachtoffer en dader hebt vergeven, ben je dan verplicht om weer normaal met hem om te gaan, alsof er nooit iets gebeurd is? Dit is een kleine greep uit de vele vragen die leven rond het onderwerp als schuld en vergeving. Ds. A. Schreuder schreef er een boek over met de veelzeggende titel "Vergeven dat gaat zomaar niet". Dit boek is het waard om gelezen te worden, zowel door mensen die worstelen met het thema vergeven in hun leven, als door hulpverleners en pastoraal werkers.


terug naar index

"Schuld en vergeving" drs. P. Eikelboom; uitg. De Banier, Apeldoorn, 2015; ISBN 978 94 6278 3317; 96 blz.; €9.95.

Schuld belijden is niet onze sterkste kant. Een ander vergeven ook niet. "Wij zijn erg van de planning, de controle, de regie", zegt drs. Paul Eikelboom. "Sommige raadsels in het leven zijn niet op te lossen. Maar ook met slechte dingen heeft de Heere Zijn bedoeling."

Het boek "schuld en vergeving" is door hem geschreven als een pastoraal-psychologische vingeroefening voor hulpverleners, ambtsdragers en iedereen die in zijn leven met het thema te maken heeft. 


terug naar index

Wat wij kunnen doen: Praktische handleiding voor omstanders bij seksueel misbruik, Sarina Brons-van der Wekken, Ineke van Dongen-van Veelen, Bema van der Zouwen-de Ruiter

Uitgever Boekencentrum, Utrecht, 2017; ISBN 978 90 239 5014 1; 85 blz.; €14,90

Over seksueel misbruik is veel geschreven. De auteurs van het boek "Wat kunnen wij doen" kozen voor een specifieke insteek met hun "praktische handleiding voor omstanders". De auteurs belichten op een toegankelijke manier tal van aspecten van een thema dat helaas blijvend actueel is. Daarbij worden niet alle vragen uitputtend behandeld. Wel biedt dit boek nuttige handvatten voor christenen die te maken krijgen met een slachtoffer van seksueel misbruik of zich daar bij voorbaat op willen bezinnen. 


terug naar index

Verwondering , Hoe God wil troosten na seksueel geweld; Marianne van Wageningen

Uitgever: Medium: Boek, verschijnt 23 maart 2017; ISBN 978 90 88 9727 13; 85 blz.; €20,00

"Een wond die maar moeizaam geneest". (Slachtoffer seksueel geweld deelt ervaring)

Een eerlijk en kwetsbaar geschreven boek over het innerlijk gevecht van de auteur na seksueel geweld. Ze neemt de lezer mee in haar dagelijks leven waarin ze telkens weer dealen heeft met herbeleving, worstelt met negatieve gedachten en veel vragen heeft, onder anderen aan het adres van God.

In de recensie van het boek in het rd. schrijft Michiel Bakker: "Ze werd meegetrokken in ,,een oneindige afgrond" Het is een van de beelden die Marianne van Wageningen gebruikt als ze terugblikt op het moment dat ze werd verkracht. In "Verwondering" belicht ze de zware weg  die ze ging na deze traumatische ervaring en laat zien ,, hoe God wil troosten na seksueel geweld."

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

SEKSUALITEIT: Vertrouwelijk. Open gesprekken over seksualiteit binnen het huwelijk, Corina Schipaanboord.

Uitgever Groen; 272 blz. €14,95.

In de recensie van het RD 7 december 2018 staat geschreven in de aankondiging van het boek door Margreet van den Berg-van Brenk: citaat 'In "Vertrouwelijk" vertellen zeventien vrouwen, variërend van 21 tot 46 jaar, open over hun intieme leven met hun man. De meesten van hen hebben een reformatorische achtergrond. In de verhalen van de vrouwen merk je in meerdere of mindere mate dat zij zoeken naar de wil van God in hun huwelijksleven. Ds. M. Klaassen zegt 'uit het boek komt duidelijk naar voren dat seksualiteit een mooie gave van God is'. Zijn de verhoudingen verstoord, dan kan een vrouw in dit boek herkenning vinden. Hopelijk komt dat de verhouding tot de man uiteindelijk weer ten goede'. Einde Citaten.


terug naar index

Jij droeg me: Waargebeurd , Melissa Ohden. ISBN 978 9033 8016 79

Uitgever Ark Media, Heerenveen, 2018; 192 blz. €17,95.

,,Waar was mijn recht op leven toen ik werd geaborteerd?" In het rd. staat bij de aankondiging van het boek het navolgende geschreven: "Als een verpleegster in augustus 1977 niet had ontdekt dat er een baby' tje tussen het ziekenhuiswasgoed lag, had Melissa Ohden nooit kunnen vertellen dat zij een abortus had overleefd.

Het boek dat zij erover schreef, maakt veel los. "Vanuit het perspectief van een kind dat is ontsnapt aan de dood, schreef de Amerikaanse Melissa Ohden dit boek. Het is vertaald in het Nederlands en heet: "Jij droeg me". 

Verder staat in deze boek recensie: Abortus is meer dan een politiek probleem; het is een mensen rechtskwestie. Dat ik mag leven, maakt me bescheiden". zegt ze. "Wie ben ik om mijn verhaal te delen met de wereld? Ik ben net zo gewoon als anderen". 

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

"Beter bemiddelen. Hoe verbind je mensen in conflict?" Steef Post

Uitgever De Banier, Apeldoorn, 2016 ISBN 978 94 029 0146 7; 112 blz. ; €9.95.

Christenen hebben net zo veel moeite om relaties goed te houden als niet christenen. Hoe ga je om met conflicten, juist ook tussen kerkmensen? 

"Beter bemiddelen. Hoe verbind je mensen in conflict?" Een goed en instructief boek over een niet zo leuk onderwerp. Post's boek biedt een leidraad voor moeilijke gesprekken, bij conflicten dus. Welke stappen zet je in een bemiddelingsgesprek? Welke rol vervul je zelf daarbij? Hoe breng je de Bijbelse ethiek in? Hoe ga je om met de emoties die bovenkomen? Waar wil je eigenlijk naartoe werken in zo'n gesprek? Het boek is te gebruiken voor hen die praktisch inzicht kunnen gebruiken.

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

AFZIEN  Roelie Bosselaar;

Uitgever: In eigen beheer, 2018 ISBN 978 94 6345 295 3; 252 blz. ; €19.95.

,,Huiselijk geweld hoef je niet zelf op te lossen" met deze woorden wordt het boek aangekondigd in het rd. 

Verder: huiselijk geweld kan zich achter elke voordeur en in alle lagen van de bevolking voordoen. jaarlijks melden zich in Nederland 200.000 slachtoffers. Met haar autobiografie "Afzien" wil Roelie Bosselaar uit Arnhem nu ,,de stilte rond huiselijk geweld doorbreken" en lotgenoten ervan overtuigen dat ze hulp moeten vragen.

Nu haar verhaal op papier staat, hoopt Bosselaar op meer begrip voor haar en haar lotgenoten. Er rust nog een groot taboe op het slachtoffer zijn van geweld binnen een relatie, is mijn ervaring. Verder zegt ze: ,, Mijn boek laat zien hoe je zomaar in een web van misbruik en afhankelijkheid terecht kunt komen. Het geweld sluipt er in en het wordt steeds moeilijker om dat te veranderen. Maar "Afzien" illustreert ook dat er een uitweg uit de ellende kan zijn."  


terug naar index

Drievoudig snoer of zijden draadje?:Geloven in het christelijk huwelijk, Bram de Blouw;

Uitgever Novapres, Hoenderloo; 2017; ISBN 9 789063 183561;208 blz. €16,90.

"Liefde is het enige wat zich vermenigvuldigt als je het deelt.  Dus de Liefdedoos blijven vullen is noodzakelijk".

In het boek richt de aandacht zich op het huwelijk zoals God het heeft bedoeld. Het gaat niet om een contact, maar om een permanent verbond tussen een man en een vrouw.

In hoofdstukken met de titels "Geloven in .....komen thema's zoals toewijding, heiligheid, seksuele puurheid, onderdanigheid aan elkaar en genade aan bod in dit boek. 

________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

"Opnieuw getrouwd" :Praktische handreiking bij een tweede huwelijk, Jan Proos;

Uitgever Den Hertog; ISBN 9789 0331 295 37; 117 blz. €11,90.

Als een weduwnaar opnieuw gaat trouwen. In de inleiding schrijft de auteur dat deze handreiking een wat beperkte doelgroep heeft. Uiteraard kunnen weduwen dit boek ook lezen, maar vaak is hun situatie anders en ze beleven de rouw en eenzaamheid anders dan mannen.

citaat ds. A.T. Vergunst in de boekaankondiging in het rd: "Het boek is gebaseerd op praktijkervaring. Allereerst van de auteur zelf, maar Proos heeft het oor ook te luisteren gelegd bij andere weduwnaars die een tweede huwelijk aangingen. Dit geeft het boek een meerwaarde boven een strikt persoonlijk verhaal van de auteur."

________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

En die twee zullen tot één vlees zijn...Huwelijk, seksualiteit en gezinsvorming in Bijbels licht. Dr. M. Klaassen

Uitgever Den Hertog; ISBN 9789 0331 30175; 143 blz. €14,90.

Bijbels licht op seksualiteit en gezinsvorming.

Hoe kan zoiets aards als seksualiteit tot een zijn van de grote heilige God? Dat kan voor christenen een vraag zijn, stelt dr. M. Klaassen in zijn nieuwste boek "En die twee zullen tot één vlees zijn". Dr. Klaassen schrijft in zijn boek over de geestelijke betekenissen van huwelijk en seksualiteit. Verder gaat het in het boek over de gezinsvorming. Ook anticonceptie komt aan de orde in het boek.

Het boek is geschreven voor jonge stellen, aan het begin van de huwelijksweg. Wie met de vraag loopt hoe huwelijk en seksualiteit tot eer van God kunnen zijn , vindt in dit boek richtingwijzers.

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

Liefde die boven alles uitgaat . Dr. P. de Vries en dr. M. Klaassen

Uitgever Den Hertog; ISBN 9789 087183714; 224 blz. €14,95.

Wat zegt de bijbel over (homo) seksualiteit en identiteit?

Onder christenen is veel discussie over de seksuele ethiek. Vanuit de overtuiging dat de Bijbelse gegevens niets van hun geldigheid verloren hebben, zoeken de auteurs van dit boek antwoorden op vragen over huwelijk, seksualiteit en in het bijzonder homoseksualiteit. Ze gaan in op de seksuele revolutie en laten de doorwerking daarvan in de huidige samenleving zien.

' Liefde die boven alles uitgaat' behandelt relevante Schriftgedeelten uit het Oude en het Nieuwe Testament. Daarbij analyseren de auteurs de verschillende manieren waarop deze teksten geïnterpreteerd worden. De auteurs betogen dat onze identiteit niet in de eerste plaats bepaald wordt door onze seksuele gevoelens. Bepalend voor onze identiteit is of we Jezus Christus toebehoren. Bij alle gebrokenheid die op het gebied van relaties en seksualiteit wordt ervaren, wil dit boek heenwijzen naar de liefde van God, een liefde die boven alles uitgaat. (einde citaat van de aankondiging van het boek op internet)

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

Hoe overleef ik mijn relatie, Jörg Berger;

Uitgever Kok Boekencentrum; ISBN 9789 0435 34246; 143 blz. €17,99.

"Stekels in de partnerrelatie. Hoe u liefde kunt beschermen tegen verwondingen". 

Leren omgaan met stekelig gedrag in relatie, en dan de vraag hoe overleef ik  mijn relatie! De schrijver Jörg Berger introduceert de beproefde methode die je inzicht biedt en geeft in je zelf en je partner. Hij beschrijft verschillende persoonlijkheidstypen en situaties uit de praktijk. Samen met je partner kun je aan de slag gaan met concrete adviezen uit dit boek, en zo werken aan een betere relatie. Breek blokkades af, toon begrip voor de ander en maak je liefdesrelatie bestendiger. 

In de aankondiging van het boek schrijft mevr. Sarina Brons van der Wekken het volgende citaat: Een goed functionerende relatie kent wederkerigheid, vrijheid en gelijkwaardigheid, maar er kunnen gemakkelijk onderhuidse fricties optreden. Bijvoorbeeld als verantwoordelijkheden niet goed verdeeld zijn. Bij vermijding speelt onvoldoende zelfbescherming en daarom terugtrekende beweging. De auteur geeft tips om te leren afgrenzen, te beginnen in het klein en vol te houden. In een apart hoofdstuk geeft de auteur aan wat het christelijk geloof kan betekenen. Zo zal het helpen als je niet krampachtig op zoek bent naar bevestiging in je relatie, maar je je bevestiging vindt in Gods liefde. Vergevingsgezindheid helpt ook, evenals leren al je moeiten over te geven aan God. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

terug naar index

Gepleegd, Haat en geweld in een pleeggezin onder jeugdzorgJasper Heijting;

Uitgever: Tobi Vroegh; ISBN 978 9078 76 1785; 256 blz. €17,50.

"Als een pleeggezin geen veilige haven is" 

In Nederland zijn jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en mishandeling. In Gepleegd maken we kennis met een van die kinderen, Jasper Heijting, en lezen we zijn aangrijpende verhaal. Jasper groeit op in een onveilige thuissituatie. Op jonge leeftijd wordt hij uit huis geplaatst en komt hij terecht in een kindertehuis en vervolgens in een pleeggezin op de Veluwe. Zijn strenggelovige pleegouders blijken gewelddadig en sadistisch te zijn. Jasper wordt veelvuldig vernederd en mishandeld. Het is heftig om het boek te lezen. Het is een ervaringsverhaal, geschreven vanuit het perspectief van een slachtoffer. 

Gepleegd is een treffende en pijnlijke illustratie van wat kindermishandeling is. Verder is het een belangrijke les dat ieder instituut, hoe goed bedoeld ook, gebaat is bij toezicht. Dat geld ook voor pleegzorg, maar bijvoorbeeld ook voor de zorgsector, het pastoraat en het kerkelijk jeugdwerk. Het is een boek wat laat zien wat niet mag gebeuren. Een waarschuwing en een spiegel voor opletten.

________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

Nieuw menselijk leven, Creëren, ontvangen,waarderen, mr. Elisabeth van Dijk en mr. Marianne Daverschot;

Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad; 140 blz. €11,90.

"Leven vanaf begin onder bescherming Gods wet" 

"Vanwege de abortieve werking van het spiraaltje wijzen ze - de schrijvers - het gebruik daarvan af. Ook bij de anticonceptiepil stellen ze vragen. De auteurs van dit nieuwe boek over het begin van het menselijk leven willen vooral dat christenen zich goed laten informeren en zelf nadenken.

Het boek sluit af met een oproep tot christelijk leven. Christelijk leven is weet hebben van je enige troost in leven en sterven, zoals samengevat in zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Als je dat van harte kunt belijden, mag je ook door je pijn van kinderloosheid heen het perspectief op het eeuwige leven zien gloren, waarin geen gebreken meer zijn. En als je in Gods weg bent, is er altijd zegen , hoe de omstandigheden ook zijn." einde citaat rd krant.

_________________________________________________________________________________________________________________

 


terug naar index

Categorie 5: christelijke levensstijl - genderneutraliteit


terug naar index

"Beeldscherm Brein en Bidden. Wat internet doet met hersenen en geloof." Sytse van der Veen.

uitg. Brevier, Kampen; ISBN 978 9491583346; (2014) 112 blz.; paperback; €12,50.

Het internet en de moderne media dringen steeds onze samenleving binnen. Dat vraagt steeds verdergaande bezinning. En, onder ons, zien we in die bezinning de aandacht verschuiven naar gewetensvorming en verder bewustwording. Gelukkig maar , want enkel filtering - hoe noodzakelijk ook - is in de huidige tijd ontoereikend.

Bezinning op ons denken , gedrag en onze keuzes is dus een goede zaak. In de categorie van bezinning en bewustwording valt ook het boekje 'Beelscherm, Brein en Bidden'. Het laat op heldere wijze zien wat het gebruik van de moderne media met ons doet. Het geeft daarbij inzicht in de maatschappelijke gevolgen.  En het gaat vooral diep in op de gevolgen die het gebruik van de moderne media hebben op ons denken en ook op onze godsdienstige activiteiten.

Samenvattend, dit boekje levert een waardevolle bijdrage aan het bewustwordingsproces rondom ons gebruik van internet en de moderne media en wat dit gebruik doet met onze brein en met het gedrag. Daarnaast geeft het goed-bruikbare adviezen.

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

HOOPVOL LEVEN :Gedachten over christelijke trouw en homoseksualiteit, Wesley Hill;

Uitgever: Van Wijnen; ISBN 9789 4636 90 485; 176 blz. €19,95.

De auteur heeft '' sympathie" voor de gedachte dat een christenhomo een monogame homoseksuele relatie zou kunnen aangaan. Uitvoerige bestudering van tal van Bijbelgedeelten brengt hem echter tot de conclusie dat dit niet de richting is die God wijst. ,,Jezus navolgen; mijn gedachten, overtuigingen, verlangens en hoop in overeenstemming brengen met de zijne; in zijn leven delen; het nee van het evangelie tegen homoseks omhelzen - ik ga er niet minder, maar méér ten volle van leven.(....) Homoseks opgeven is hetzelfde als ja zeggen tegen een vol, rijk, overvloedig leven."

"Hoopvol leven" is een persoonlijk, openhartig en eerlijk boek. Wie het verhaal van Hill op zich laat inwerken, beseft dat hij de strijd en eenzaamheid van homoseksuele christenen die bewust celibatair leven gemakkelijk onderschat. in dit boek ligt ook een appel opgesloten aan de christelijke gemeente. Staat de kerk open voor mensen die zoals Hill willen leven volgens het Evangelie en tegelijkertijd hunkeren naar vrienschappen?

________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

Vernieuwd en onveranderd,  Uit de kast ,opnieuw geboren en dan?   Rachel Gilson;

Uitgever: De Banier; ISBN 978 9087 184 759; 160 blz. €17,95.

In de recensie van het boek in de rd krant lezen we onderstaande:

Bijbelse principes over geloof en homoseksualiteit.

,,Wat betreft de praktische kanten van het leven van homoseksueel georiënteerde christenen beschikken we niet over een geschiedenis van duizenden jaren pastorale adviezen voor het leven in een cultuur als de onze. (...) We hebben echter wel een levende, liefhebbende God. We hebben Zijn Woord en Zijn Geest. Hij kan en wil ons graag leiden" 

Dit is een van de vele passages die ik onderstreep heb in het boek "Vernieuwd en onveranderd. Uit de kast, en opnieuw geboren, en dan?" van rachel Gilson. Daarmee is gelijk gezegd dat ik haar boek veel lezers gun: mensen in hun omgeving, en niet in de laatste plaats predikanten en ambtsdragers. het is goed dat Bijbels Beraad de Nederlandse vertaling op de markt heeft gebracht. 

Christelijke single is een levend getuige voor de wereld en voor de gemeente: een getuigenis dat Christus genoeg is". einde citaat van Herman van Wijngaarden uit het rd.

____________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

OM HET HART van HOMO'S: Pastoraat aan homoseksuele jongeren, Herman van Wijngaarden;

Uitgever: Gideon; ISBN 9789 0599 91 460; 204 blz. €19,95.

Handvat voor gesprek met homo in de kerk.

Citaat boekaankondiging rd: "Van Wijngaarden reikt veel waardevolle informatie en stof tot bezinning aan. Daarbij is vanaf de eerste bladzijde zijn bewogenheid merkbaar met jonge christenhomo's. Meer dan eens verwerkt hij persoonlijke ervaringen in het boek, evenals die van homoseksuele jongeren. Hierdoor is "Om het hart van homo's geen theoretische uitgave geworden, maar een uitgave die volop ademt in de praktijk van het kerkelijk leven."

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

"Bijbels licht op seksuele diversiteit, toegespitst op homoseksualiteit, transgenderisme en genderneutraliteit",

Ds. B. Labee, ds C. van Ruitenburg, ds. A. Schreuder;

Uitgever: deputaatschap DMZ, 82 blz.;€3,95 (bestellen via het kerkelijk bureau Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0348-489900

citaat bij de boekaankondiging in de Saambinder door ds. H.J. Agteresch: "Genderneutraliteit is een grote bedreiging voor de opvoeding, als kinderen niet meer weten dat er normen en waarden zijn die juist nodig zijn om hun leven structuur te geven. Het antwoord van de kerk op de genderneutraliteit kan niet anders dan een radicale afwijzing zijn. Het gaat hier niet om woordspelingen, maar om een antigoddelijke tijdgeest. Laten we blijvend de wacht betrekken en het Woord aan het woord laten."  Neem en lees!

_________________________________________________________________________________________________________________

terug naar index

"TRANSGENDER",

Vaughan Roberts ;

Uitgever: Het Zoeklicht; 93 blz. ; €7,50

Dr.M.Klaassen schrijft in een recensie op dit boekje o.a. "Het debat over transgenders staat flink in de belangstelling - en het ligt allemaal gevoelig. Artikelen, studies, themanummers, pastorale handreikingen volgen elkaar in snel tempo op. Deze stortvloed aan publicaties en geventileerde meningen kan intimiderend werken voor mensen die voor hun gevoel wat aan de zijlijn staan in dit debat en het lastig vinden om een goede, gefundeerde en vooral Bijbelse visie over dit onderwerp te ontwikkelen.

Dat is niet langer nodig. De schrijver Vaughan Roberts, schreef een beknopt, informatief, Bijbels gefundeerd boekje dat bovendien heel toegankelijk en eenvoudig leesbaar is. In 6 hoofdstukjes word je als lezer echt verder geholpen. Roberts is begripvol, invoelend en pastoraal naar degene die worstelen met gevoelens van genderdysforie. Hij is ook kritisch en laat zien dat, naast reële pijn en nood, er ook sprake is van een hype die niet los gezien kan worden van de wijze waarop onze samenleving zich ontwikkelt en waarin gevoelens zo ongeveer het einde van alle tegenspraak lijken te zijn.

Roberts biedt in kort bestek veel om over na te denken. Hij gaat niet mee met de cultuur, maar ook niet met harde kritiek op de transbeweging, omdat hij pastoraal bewogen meeleeft met de gebrokenheid die mensen ervaren. Kortom, het boekje biedt een goed uitgangspunt voor een eerste kennismaking met de materie en is - vanwege de bijgevoegde vragen - ook geschikt voor gespreksgroepen". einde citaat dr. Klaassen.

_________________________________________________________________________________________________________________